Politica de confidențialitate

S.C. Wise Fox S.R.L. (deținătorul MeritaSauNu.ro) stocheaza şi prelucrează sub numarul de notificare 0003030 din data 15/02/2014 în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, datele cu caracter personal relevate de utilizatori la momentul inregistrării utilizatorului în site si se obligă sa nu le furnizeze terților, cu excepția numelui de utilizator, orașului și pozei (în cazul în care optați pentru asta) care sunt publice și sunt afișat pentru fiecare înregistrare și comentariu postat.

S.C. Wise Fox S.R.L. prelucrează datele personale ale dumneavoastră, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, având ca obiect reclamă, marketing şi publicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), împuternicitul operatorului şi partenerii contractuali ai operatorului. Refuzul dumneavoastră expres faţă de prelucrarea acestor date echivalează cu imposibilitatea utilizării acestei platforme şi va duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce vă priveşte.

Prin crearea unui profil de utilizator pe acest site vă dați implicit acordul față de prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră în condițiile definite mai sus.

În momentul în care nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră în condițiile definite mai sus, vă rugăm să vă ștergeți contul de utilizator de pe site apăsând aici.

meritasaunu.ro face toate eforturile pentru protejarea informaţiilor dumneavoastră în timpul transmiterii acestora între computerul dumneavoastră şi server-ul nostru, prin folosirea de programe securizate la care accesul se face pe bază de user şi parolă.

Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.